Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 52, 25 ta' Frar 2011