Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 52, 2011. február 25