2010/458/UE: Decizia Comisiei din 18 august 2010 de autorizare a efectuării de controale fizice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009 în incintele aprobate ale unor operatori economici din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar din Malta [notificată cu numărul C(2010) 5684] Text cu relevanță pentru SEE