Întrebare scrisă E-004254/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Finanțarea IMM-urilor