Decizia Comisiei din 11 decembrie 2003 privind condițiile referitoare la sănătatea animală și la certificare în cazul importului de albine ( Apis mellifera și Bombus spp.) din unele țări terțe și de abrogare a Directivei 2000/462/CE [notificată cu numărul C(2003) 4623] (Text cu relevanță pentru SEE) (2003/881/CE)