Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 27 iunie 2012 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 27 iunie 2012.#Microsoft Corp. împotriva Comisiei Europene.#Concurență — Abuz de poziție dominantă — Sisteme de operare pentru PC-uri client — Sisteme de operare tip server pentru grupuri de lucru — Refuz al întreprinderii dominante de a furniza informațiile privind interoperabilitatea și de a autoriza utilizarea acestora — Executarea obligațiilor care rezultă dintr-o decizie de constatare a unei încălcări și prin care se impun măsuri comportamentale — Penalitate cu titlu cominatoriu.#Cauza T-167/08.