Întrebare scrisă P-8076/10 Riikka Manner (ALDE) adresată Comisiei. Directiva privind testele clinice (şi eventualele restricţii pentru cercetarea europeană)