Mål T-505/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon mot harmoniseringsbyrån — Cheng (B)