Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 15 decembrie 1982.