Odločba Nadzornega organa Efte št. 111/11/COL z dne 11. aprila 2011 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in na Norveškem, odobrene za veterinarske preglede živih živali ter živalskih proizvodov iz tretjih držav, ter o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 8/11/COL