Decizia nr. 111/11/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 11 aprilie 2011 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spațiul Economic European, care enumeră posturile de inspecție la frontieră din Islanda și Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii și ale produselor de origine animală din țări terțe și de abrogare a Deciziei nr. 8/11/COL a Autorității AELS de Supraveghere