Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 111/11/COL tal- 11 ta’ April 2011 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 fil-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li telenka postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fl-Islanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u fuq prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 8/11/COL