Az EFTA Felügyeleti Hatóság 111/11/COL határozata ( 2011. április 11. ) a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 8/11/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről