EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 111/11/KOL af 11. april 2011 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 8/11/KOL