Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2012 r.$