Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012.