2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 904/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas