Întrebare scrisă E-008471/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) adresată Comisiei. Explozia de la instalația de tratare a deșeurilor nucleare de la Marcoule (FR)