Întrebare scrisă P-1577/10 adresată de Francisco José Millán Mon (PPE) Consiliului. Declarația comună UE - SUA cu privire la Nigeria din 28 ianuarie