Cauza T-82/09: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2011 — Dennekamp/Parlamentul European [ „Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente privind afilierea anumitor membri ai Parlamentului European la regimul de pensii suplimentare — Respingerea cererii de acces — Excepție privind protecția vieții private și a integrității individului — Articolul 8 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 — Transfer de date cu caracter personal” ]