Kohtuasi T-82/09: Üldkohtu 23. novembri 2011 . aasta otsus — Dennekamp versus parlament (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid teatavate Euroopa Parlamendi liikmete kindlustatuse kohta täiendavas pensioniskeemis — Juurdepääsu keelamine — Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatusega seotud erand — Määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkt b — Isikuandmete edastamine)