Cauza C-362/10: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 octombrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/98/CE — Reutilizarea informațiilor din sectorul public — Transpunerea incorectă sau netranspunerea anumitor articole în termenul prevăzut)