Întrebare scrisă E-004789/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Mită plătită de compania Siemens în legătură cu metroul din Atena și întârzieri în finalizarea lucrărilor