Raportul anual 2008 al BCE Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2010 referitoare la Raportul anual 2008 al BCE (2009/2090(INI))