Ordonanța președintelui camerei întâi a Tribunalului Funcției Publice din 15 mai 2012.