Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 noiembrie 2020.