Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Novembru 2020.