Tiesas spriedums (astotā palāta), 2020. gada 25. novembris.