2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas.