Решение на Съда (осми състав) от 25 ноември 2020 г.$