Întrebare scrisă E-010770/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Investițiile și patrimoniul cultural