Cauza T-279/11: Acțiune introdusă la 30 mai 2011 — T&L Sugars și Sidul Açúcares/Comisia