Întrebare scrisă E-009591/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Proteste ale creștinilor împotriva incendierii unei biserici în Egipt