Întrebare scrisă E-001518/12 Monica Luisa Macovei (PPE) adresată Comisiei. Imbunătățirea transparenței în ceea ce privește beneficiarii finali ai fondurilor acordate de UE