Întrebare scrisă E-5142/08 adresată de Paulo Casaca (PSE) Comisiei. Pedeapsa cu moartea pentru apostazie