Cauza T-379/06: Hotărârea Tribunalului din 24 martie 2011 — Kaimer și alții/Comisia ( „Concurență — Înțelegeri — Sectorul racordurilor din cupru și din aliaj de cupru — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Dreptul la apărare — Participare la încălcare — Durata încălcării — Amenzi — Circumstanțe atenuante — Proporționalitate — Egalitate de tratament” )