Cauza C-150/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA (Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Zahăr — Natura și domeniul de aplicare al cotelor tranzitorii atribuite unei întreprinderi producătoare de zahăr — Posibilitatea unei întreprinderi care beneficiază de un ajutor de restructurare pentru anul de comercializare 2006/2007 de a face uz de cota tranzitorie care i-a fost atribuită — Calculul cuantumului recuperării și al sancțiunii aplicabile în cazul nerespectării angajamentelor în cadrul planului de restructurare — Principiul non bis in idem)