Întrebare scrisă E-009634/11 Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) adresată Comisiei. Taxele vamale impuse în cazul tehnologiilor verzi