Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 972/2011 al Comisiei din 29 septembrie 2011 de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2011