Întrebare scrisă E-009149/11 Proinsias De Rossa (S&D) adresată Comisiei. Acordul de parteneriat UE‑Maroc în domeniul pescuitului