Cauza T-221/10: Acțiune introdusă la 18 mai 2010 — Iberdrola/Comisia