Cauza C-583/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 octombrie 2012 [cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit] — Statele Unite ale Americii/Christine Nolan (Trimitere preliminară — Directiva 98/59/CE — Protecția lucrătorilor — Concedieri colective — Domeniu de aplicare — Închiderea unei baze militare americane — Informarea și consultarea lucrătorilor — Momentul la care ia naștere obligația de consultare — Necompetența Curții)