Mål T-339/11: Talan väckt den 28 juni 2011 — Spanien mot kommissionen