Cauza T-339/11: Acțiune introdusă la 28 iunie 2011 — Spania/Comisia