Lieta T-339/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. jūnijā — Spānija/Komisija