Cauza C-329/12: Acțiune introdusă la 11 iulie 2012 — Comisia Europeană/Repubica Federală Germania