Kohtuasi C-329/12: 11. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik