Nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 61 din Acordul privind SEE