2010/481/UE, Euratom: Decizia Comisiei din 29 iulie 2010 de modificare a Deciziei 2004/277/CE, Euratom cu privire la normele de aplicare a Deciziei 2007/779/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă [notificată cu numărul C(2010) 5090] Text cu relevanță pentru SEE