Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 1,00 % den 1 augusti 2010 – Eurons växelkurs